Скупштина града

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Владимир Павловић
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Телефон: +381 22 610 556
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: predsednik.sg@sremskamitrovica.org.rs

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
др Даниел Бабић
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Телефон: +381 22 610 572
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: zameniksg@sremskamitrovica.org.rs

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Милош Мишковић
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 156
E-mail: sekretarsg@sremskamitrovica.org.rs     

ЗАМЕНИЦА СЕКРЕТАРА СКУПШИТНЕ ГРАДА
Јелена Поповић
Адреса: Светог Димитрија 13, 22 000 Сремска Митровица, Србија
Телефон: +381 22 610 156
E-mail:  zameniksk@sremskamitrovica.org.rs