Буџетска документа

2024.

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2025. ГОДИНУ 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2023. ГОДИНЕ 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УСЛОВНОМ ОТПИСУ КАМАТЕ ЗА ИЗВОРНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ГРАДА СРЕМСКА MИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2024. ГОДИНУ НА ТРИТОРИЈИ ГАРДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

2023.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.09.2023. ГОДИНЕ

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ II 

ИЗВEШTAJ O ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2023. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТ У ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА  ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2022. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

2022.

ИЗВEШТАJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.09.2022. ГОДИНЕ

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2022. ГОДИНЕ

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ИЗВЕШТАЈ РЕВИЗОРА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

2021.

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУДЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ЗА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2021. ГОДИНЕ 

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.09.2021. ГОДИНЕ 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СА  СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ

ПЛАН УВОЂЕЊА РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ

ЗАКЉУЧАК О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

 

2020.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2020. ГОДИНЕ

ЗАПИСНИК О ПРЕБРОЈАВАЊУ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА ЗА ПАРТИЦИПАТИВНО БУЏЕТИРАЊЕ

ПЛАН РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА  У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ЗАПИСНИК О СПРОВЕДЕНОМ ПАТИЦИПАТИНОМ БУЏЕТИРАЊУ

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНУ 

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

2019.

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ -  ОКТОБАР 2019.

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ - АВГУСТ 2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКE МИТРОВИЦE ЗА 2018. ГОДИНУ

2018.

 

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2018. ГОДИНЕ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.09.2018. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ