Туристичка организација града Сремска Митровица

Основни циљ Туристичке организације је промоција свих туристичких потенцијала и богатог културно-историјског наслеђа са посебним акцентом на очување локалитета из античког периода. У ту сврху израђује програме развоја туризма и штампа информативно-пропагандни материјал у виду штампаних публикација, аудио и видео промотивног материјала и интернет презентација. У сврху промоције и унапређења туризма активно учествује на сајмовима у земљи и иностранству.[2] Бави се и пословима везаним за прихват туриста, као и пружање свих неопходних информација о туристичкој понуди града. Поред сарадње са туристичким организацијама и агенцијама у земљи и иностранству, посредује у пружању услуга у домаћој радиности и на тај начин директно утиче на побољшање квалитета услуга у туризму.


Континуирано се унапређују и промовишу археолошки локалитети са остацима грађевина древнога Сирмијума, међу којима се издваја Царска палата, објекат јединственог излагања експоната од непроцењивог значаја, сврстава Сремску Митровицу међу најважнија културно-туристичка одредишта на туристичкој мапи света, затим темељи најстарије хришћанске цркве у нашој земљи, прелепо градско језгро старо два века.
Богато културно-историјско наслеђе, природне атрактивности и изузетно повољан географски положај омогућавају развој различитих видова туризма: културни, манифестациони, спортски, излетнички, ловни, сеоски и транзитни туризам, а Туристичка организација има задатак да све ове видове туризма подједнако промовише и развија.Aдреса: Светог Димитрија 10
22000 Сремска Митровица
Телефон: 022/618-275
Еmail: turistorgsm@yahoo.com

www.tosmomi.rs