Дом здравља Сремска Митровица

Дом здравља у  Сремској Митровици као здравствена установа своје корене проналази још у античко доба и доба царског Римског града Сирмиума, из којег постоје подаци о раду лекара као и пронађени хируршки инструменти војних римских лекара. У средњем веку, у манастиру светог Димитрија, радили су лекари и указивали помоћ становништву. Крајем XVIII и почетком XIX века почиње интензиван развој града и Митровица је седиште Петроварадинског пука Аустро – Угарске војске. Године 1826. почела је са радом војна болница Петроварадинског пука, која пружа услуге и цивилном становништву. Од тада па до данашњих дана, почиње интензиван развој здравства у Сремској Митровици и Срему.

У здравству је радило више лекара чија имена остају златним словима забележена у историји медицине: др Никола Вујић, прим. др Ђорђе Панишић, прим. др Радивоје Гочић и многи други. Сремска Митровица је родно место Милана Јовановића Батута.
У склопу свог развоја, Дом здравља је претрпео више реорганизација, уз стално проширивање капацитета и редовног увођења најсавременијих метода лечења и превентиве.Адреса: Стари шор 65, 22000 Сремска Митровица
Tелефон: 022/610-222
Факс: 022/615-105
Email: ustanova@dzsm.rs

www.sm.dzsm.rs