Здравствене станице - амбуланте

Амбуланта опште медицине I
Адреса: Др Душана Поповића 26, 22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/615-130; 064/8-770-147
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Амбуланта опште медицине II
Адреса: Петра Прерадовића 2, 22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/615-110; 064/8-770-140
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Амбуланта опште медицине III
Адреса: Променада 1, 22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/615-180; 064/8-770-127
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00
Дежурство: субота-недеља 7:00-20:00

Здравствена станица IV
Адреса: Радиначки пут бб, 22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/631-380; 064/8-770-148
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Амбуланта опште медицине V
Адреса: Вељка Петровића бб, 22000 Сремска Митровица
Телефони: 022/615-353; 064/8-770-157
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Здравствене станице - амбуланте на селу

Здравствена станица Лаћарак
Адреса: 1. новембра 239, 22221 Лаћарак
Телефони: 022/630-130; 064/8-770-120
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00
Дежурство: субота 7:00-14:00

Здравствена станица Мартинци
Адреса: Паје Дурсановића 3, 22222 Мартинци
Телефони: 022/668-454; 064/8-770-122
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Здравствена станица Кузмин
Адреса: Вука Караџића 1, 22223 Кузмин
Телефони: 022/664-406; 064/8-770-123
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00

Амбуланта Босут-Сремска Рача
Босут
Адреса: 10. марта 48, 22217 Босут
Телефони: 022/687-232; 064/8-770-124
Радно време: понедељак-среда-петак 7:00-14:00
Сремска Рача
Адреса: 10. марта 1, 22247 Сремска Рача
Телефони: 022/667-815; 064/8-770-125
Радно време: уторак-четвртак 7:00-14:00

Здравствена станица Мачванска Митровица
Адреса: Мачвански кеј 49, 22202 Мачванска Митровица
Телефони: 022/623-338; 064/8-770-133
Радно време: понедељак-петак 7:00-20:00
Дежурство: субота 7:00-14:00

Амбуланта Салаш Ноћајски-Засавица II
Салаш Ноћајски
Адреса: Стојана Чупића 137, 22204 Салаш Ноћајски
Телефони: 022/650-005; 064/8-770-135
Радно време: понедељак-уторак-четвртак-петак 7:00-14:00
Засавица II
Адреса: А. Марковића бб, 22201 Засавица II
Телефони: 022/2656-113; 064/8-770-139
Радно време: среда 7:00-14:00

Aмбуланта Ноћај-Раденковић
Ноћај
Адреса: Б. Сретеновића 1, 22204 Ноћај
Телефони: 022/657-413; 064/8-770-134
Радно време: понедељак-уторак-среда-петак 7:00-14:00
Раденковић
Адреса: Маре Радетић 2, 22206 Раденковић
Телефони: 022/688-262; 064/8-770-137
Радно време: четвртак 7:00-14:00

Амбуланта Равње-Засавица I
Равње
Адреса: Краља Петра I  1, 22205 Равње
Телефони: 022/658-068; 064/8-770-136
Радно време: понедељак-среда-петак 7:00-14:00
Засавица I
Адреса: Пеке Дапчевића 1, 22201 Засавица
Телефони: 022/2659-664; 064/8-770-138
Радно време: уторак-четвртак 7:00-14:00

Амбуланта Шашинци
Адреса: Змај Јовина 17а, 22425 Шашинци
Телефони: 022/684-411; 064/8-770-142
Радно време: понедељак-уторак-четвртак-петак 7:00-14:00; среда 13:00-20:00

Амбуланта Јарак
Адреса: Школска 2, 22426 Јарак
Телефони: 022/662-255; 064/8-770-141
Радно време: понедељак-среда-четвртак-петак 7:00-14:00; уторак 13:00-20:00

Здравствена станица Чалма
Адреса: Победе 9, 22231 Чалма
Телефони: 022/2685-110; 064/8-770-130
Радно време: уторак-среда-четвртак-петак 7:00-14:00; понедељак 13:00-20:00

Амбуланта Дивош
Адреса: Пинкијева 62, 22232 Дивош
Телефони: 022/2685-110; 064/8-770-130

Здравствена станица Манђелос-Лежимир
Манђелос
Адреса: Пинкијева 69, 22208 Манђелос
Телефони: 022/681-422; 064/8-770-128
Радно време: понедељак-среда-петак 7:00-14:00
Лежимир
Адреса: Задружна 29, 22207 Лежимир
Телефони: 022/2663-034; 064/8-770-132
Радно време: уторак-четвртак 7:00-14:00

Здравствена станица Гргуревци-Шуљам
Гргуревци
Адреса: Маршала Тита 64, 22213 Гргуревци
Телефони: 022/2680-183; 064/8-770-150
Радно време: понедељак-среда-петак 7:00-14:00
Шуљам
Адреса: Слободана Бајића бб, 22213 Шуљам
Телефони: 022/682-149; 064/8-770-151
Радно време: уторак-четвртак 7:00-14:00

Амбуланта Велики Радинци-Бешеново
Велики Радинци
Адреса: Маршала Тита 5, 22211 Велики Радинци
Телефони: 022/660-195; 064/8-770-144
Радно време: понедељак-среда-петак 7:00-14:00
Бешеново
Адреса: Маршала Тита 1, 22212 Бешеново
Телефони: 022/666-285; 064/8-770-143
Радно време: уторак-четвртак 7:00-14:00