Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, Бојана Радојевић
Телефон:022/215-20-96
Email:informisanje@sremskamitrovica.org.rs

ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА - ФОРМУЛАРИ