Избори МЗ 2021

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1.    Упутство за спровођење избора за савете МЗ
1.1  Пријава кандидата МЗ-1
1.2  Списак бирача који подржавају кандидата МЗ-2
1.3  Потврда о упису у бирачки списак МЗ-3
1.4  Решење о проглашењу кандидата МЗ-4
1.5  Записник о раду бирачког одбора МЗ-5
1.6  Гласачки листић МЗ-6
1.7  Контролни листић МЗ-7
1.8  Пријава посматрача МЗ-8
1.9  Пријава домаћих и страних посматрача МЗ-9
1.10 Извештај о присутности на БМ МЗ-10
1.11 Овлашћење за праћење МЗ-11
1.12 Овлашћење за праћење МЗ-12
1.13 Потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места МЗ-13
1.14 Записник о примопредаји пре гласања МЗ-14
1.15 Записник о примопредаји после гласања МЗ-15
1.16 Изјава бирача МЗ 16

2.    Роковник
3.    Правила о раду бирачких одбора 

Инструкција за уплату накнаде за оверу изјаве бирача

4.     Решења о одређивању бирачких места

5.     Решења о проглашењу кандидата за чланове Савета месних заједница од 26. 07. 2021. године

6.     Решења о проглашењу кандидата за чланове Савета месних заједница од 29. 07. 2021. године

7.     Решења о проглашењу кандидата за чланове Савета месних заједница од 30. 07. 2021. године

8.     Решења о проглашењу кандидата за чланове Савета месних заједница од 02. 08. 2021. године

9.     Изборне листе кандидата за избор чланова Савета месних заједница

10.   Решење о утврђивању коначног броја бирача

11.   Одлука о утврђивању укупног броја гласачких листића и осталог изборног материјала за изборе за чланове Савета месних заједница на територији Града Сремска Митровица расписаних за 15. 08. 2021. године

12.    Исправка Решења о утврђивању коначног броја бирача

13.    Одлука о коначним резултатима избора за чланове Савета месних заједница на територији Града Сремска Митровица

14.    Одлука о поништавању избора на бирачком месту број 46 пословно спортски центар "Пинки" Сремска Митровица на територији месне заједнице "Сава"

15.     Одлука о коначним резултатима избора за чланове Савета месне заједнице "Сава"