Лице за заштиту података о личности

Ведран Ђукић, дипломирани правник
Светог Димитрија 13
Канцеларија број 4
zpl@sremskamitrovica.org.rs