Вести

ACT -  ОДРЖАНА РАДИОНИЦА "ЕКОЛОШКО ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ОДРЖИВЕ НАБАВКЕ"
04.08.2022.

У Градској кући одржана је отворена радионица са темом „Еколошко понашање запослених и одрживе набавке“.  Радионица је одржана у оквиру пројекта ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ЛОКАЛНИ ДИЈАЛОГ, који спроводи Град Сремска Митровица у партнерству са НВО „Регионалне иницијативе Срема“. Пројекат финансира швајцарска организација HELVETAS уз помоћ „Швајцарске развојне агенције“.

Радионицу је водио предавач Бора Обрадовић, који је рекао да се на овај начин представља један иновативан приступ, који говори управо о томе шта можемо да урадимо, а да нас мало кошта, са малим променама у раду запослених, како би се читава радна средина и читаво друштво довело на један еколошко прихватљив стандард живота и рада, у овом случају у јавним установама, јавним предузећима и градским управама.

Циљ ове радионицу je да се покаже значај понашања у јавном и цивилном сектору који воде рачуна о екологији и одрживом развоју, као и подстицање еколошки одговорног понашања у погледу коришћења енергије и генерисања отпада. To укључује и промовисање  „low cost“ мера у еколошком понашању, промовисање јавних набавки које уважавају енергетске и еколошке карактеристике и промовисање промене понашања у односу на екологију и одрживог развоја.

Мирка Гмизић из Канцеларије за локални економски развој Града, која је присуствовала  радионици, рекла је да је  екологија увек битно питање, а локална самоуправа се труди да на том пољу буде што транспарентнија како би оснажила организације цивилног друштва и укључила их у локалну политику. Такође, како је додала, локална самоуправа има за циљ да оснажи мрежу организација које су везане за заштиту животне средине, како би заједно учествовали у битним одлукама које су везане за ову област.

 

ACT -  ОДРЖАНА РАДИОНИЦА „МОДЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА“
14.07.2022.

У Градској кући одржана је радионица на тему „Модели и перспективе управљања отпадом у Граду Сремска Митровица“, реализована у оквиру пројекта „Одрживи развој за све – платформа за локални дијалог“, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу  (SDC) кроз програм „Заједно за активно грађанско друштво – ACT“. Пројекат се спроводи у партнерству са Градом Сремска Митровица и невладином организацијом „Регионална иницијатива Срема“.
Присутне је поздравио Томислав Јанковић, народни посланик у Републичком парламенту и члан одбора Скупштине Републике Србије за заштиту животне средине.
Радионицу је водила Тамара Милковић, дипл. еколог за заштиту животне средине, која је том приликом рекла да је ова радионица веома значајна, јер на њој присуствују грађани, са којима треба разговарати на тему управљања отпадом, да чују где је Сремска Митровица сада и шта је даље у плану када је ова тема у питању. Милковић је додала да је Сремска Митровица једна од водећих локалних самоуправа у овој области. Управо због тога, како је истакла, важан је глас народа, њихове сугестије и идеје да би се даље унапређивао систем управљања отпадом.
У наредном периоду, како је рекла Тамара Милковић, у плану је постављање преко 300 контејнера за примарну сепарацију у стамбеним насељима. У питању су нове локације које ће бити доступне свим грађанима. Након што се усаврши систем примарне сепарације пет амбалаже, папира, картона и метала следи органски отпад, који чини 60% од укупне количине отпада. Следећи корак је брига о компостирању, као и едукација и подела компостера суграђанима.

ACT -  ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ ПРИМЕНЕ АРХУСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ
01.07.2022.

Радионицу је водила Дарија Шајин, специјалиста за примену Архуске конвенције, међународног споразума којим се утврђују права у вези са животном средином као поузданом основом за укључивање грађана у политике животне средине. Присутнима су презентована начела ове конвенције која, између осталог, дефинишу правац одрживог развоја и јачају основне демократске принципе и процесе, омогућавају појединцима и групама да активно учествују у заштити животне средине и одрживом развоју и дефинишу права везана за животну средину као основна људска права. Радионица је одржана у склопу активности пројекта ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ЛОКАЛНИ ДИЈАЛОГ, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу  (SDC) кроз програм „Заједно за активно грађанско друштво – ACT“.

Томислав јанковић, народни посланик у Републичком парламенту и члан одбора Скупштине Републике Србије за заштиту животне средине је рекао да сам пројекат јача платформу друштвеног дијалога, дијалога локалних иницијатива у области заштите животне средине. Јанковић је изразио задовољство што је у Скупштини Града Сремска Митровица формирана неформална зелена одборничка група, по чему је локална самоправа прва у Републици Србији, где одборници, без обзира на политичку припадност, могу да узму учешће у решавању еколошких проблема. Јанковић је додао да управо ова радионица показује заинтересованост организација цивилног друштва, чиме се стиче ново знање и показује иницијатива у области заштите животне средине, истичући да је иницијатива локалне самоуправе да се то прошири на све општине Срема и на територију Републике Србије.

Архуска конвенција је усвојена 25. јуна 1998. године на 4. Конференцији „Животна средина за Европу“ у граду Архусу у Данској.ИТ платформа, уграђена у сајтове града Сремска Митровица и Регионалне зелене мреже Срема, са циљем заједничког рада јавног и цивилног сектора, кроз увођење нових модула као што је “форум” грађана, стреаминг сервис састанака, формулари за унос идеја грађана и цивилног сектора, заједничко објављивање вести од значаја, могућност чланства и добијања информација … итд. Ова платформа је настала као једна од активности пројекта „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ЗА СВЕ – ПЛАТФОРМА ЗА ЛОКАЛНИ ДИЈАЛОГ“, који финансира Швајцарска агенција за развој и сарадњу  (SDC) кроз програм „Заједно за активно грађанско друштво – ACT“.