Бирачки списак

20.05.2024. године
ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ - ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

25.04.2024. године
ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ - ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

01.04.2024. године
ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ - ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

16.11.2023. године
ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ - ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

28.09.2023. године
ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ - ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

18.10.2022. године
ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ИЗВРШЕНА ПРОМЕНА У ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ - ДЕО БИРАЧКОГ СПИСКА КОЈИ СЕ ВОДИ ЗА ПОДРУЧЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА