Председник Скупштине

Илија Недић

Рођен је 24.10.1978.године у Сремској Митровици. Основну школу завршио је у Кузмину, а средњу Економску школу у Сремској Митровици. Дипломирао је на Филозофском факултету у Новом Саду и стекао стручно звање мастер историчар.

Од 2002. до 2010.године радио је као професор историје у Економској школи „9.мај“ у Сремској Митровици. Од 2010.до 2012. године обављао је дужност директора Економске школе „9.мај“ у Сремској Митровици. Од 2012.до 2020.године обављао је дужност начелника Градске управе за културу, спорт и омладину Града Сремска Митровица.

Функцију председника Скупштине града Сремска Митровица обавља од 21.08.2020. године.

 Адреса: Светог Димитрија 13,
22000 Сремска Митровица, Србија
Број телефона: +381 22 610 572
Фаx: +381 22 610 562
E-mail: predsedniksg@sremskamitrovica.org.rs