Секретар Скупштине града

Секретар Скупштине: дипл. правник Милош Мишковић

E-mail:  sekretarsg@sremskamitrovica.org.rs

 

Заменица секретара Скупштине: дипл. правник Јелена Поповић  

E-mail: zameniksk@sremskamitrovica.org.rs

Телефон: 022-610-156  (локал 0156)