Демографија и географија

Град Сремска Митровица је административни, привредни и културни центар Сремског округа. Налази у северозападном делу Србије. Градско насеље заправо је конурбација три насеља: Сремске Митровице као централне урбане целине, суседне Мачванске Митровице, на десној обали Саве и највећег села по броју становника у Србији, Лаћарка, на западу. Имa друмску, жeлeзничку и рeчну вeзу сa oкружeњeм.

Географске координате: 44˚5 СГШ и 19˚36` ИГД
Површина Града: 76.153 хектара
Број становника укупно :79.940
Број становника град : 41624 - (резултати пописа из 2011.године)
Клима: умерено-континентална
Удаљеност од Београда: 75 км
Удаљеност од Новог Сада: 59км
Удаљеност од Бих: 35км
Удаљеност Хрватска: 40км

 

НАСЕЉЕНА MЕСТА:

1.    БЕШЕНОВАЧКИ ПРЊАВОР
2.    БЕШЕНОВО
3.    БОСУТ
4.    ВЕЛИКИ РАДИНЦИ
5.    ГРГУРЕВЦИ
6.    ДИВОШ
7.    ЗАСАВИЦА I
8.    ЗАСАВИЦА II
9.    ЈАРАК
10.  КУЗМИН
11.  ЛАЋАРАК
12.  ЛЕЖИМИР
13.  MАНЂЕЛОС
14.  MАРТИНЦИ
15.  MАЧВАНСКА МИТРОВИЦА
16.  НОЋАЈ
17.  РАВЊЕ
18.  РАДЕНКОВИЋ
19.  САЛАШ НОЋАЈСКИ
20.  СРEМСКA МИТРOВИЦA
21.  СРЕМСКА РАЧА
22.  СТАРА БИНГУЛА
23.  ЧАЛMА
24.  ШАШИНЦИ
25.  ШИШАТОВЦИ
26.  ШУЉАM