Архива јавних набавки

2014.

Плaн - Скупштинa

Плaн - Грaдoнaчeлник и Вeћe

Плaн - Oбрaзoвaњe

Плaн - Oпштa упрaвa

Плaн - Пoљoприврeдa

Плaн - Приврeдa

Плaн - Урбaнизaм

Плaн - Буџeт

Плaн - Културa

Плaн - Стручнa службa

Плaн - Здрaвствeнa зaштитa

2015.

План- Скупштина

План- Градоначелник

План- Стручна служба

План- Градска управа за буџет и финансије

План- Градска управа за опште и заједничке послове

План- Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове

План- Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине

План- Градска управа за културу, спорт и омладину

План- Градска управа за привреду и предузетништво

План- Градска управа за пољопривреду

План- Градска управа за образовање

Извештај о раду службе за јавне набавке

јануар- фебруар 2015. године

март- мај 2015. године

јун-  септембар 2015. године

октобар- децембар 2015. године 

2016.

План- Скупштина

План- Градоначелник

План- Градско веће

План- Стручна служба

План- Градска управа за буџет и финансије

План- Градска управа за опште и заједничке послове

План- Градска управа за урбанизам, комуналне и инспекцијске послове

План- Градска управа за здравствену, социјалну и заштиту животне средине

План- Градска управа за културу, спорт и омладину

План- Градска управа за привреду и предузетништво

План- Градска управа за пољопривреду

План- Градска управа за образовање

2016. година- ИЗМЕНЕ ПЛАНОВА И ПЛАНОВИ НОВИХ УПРАВА (ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ И И ОДЛУКA О ГРАДСКИМ УПРАВАМА- "Сл. Лист Града", број 12/2016)

Измена плана- Градоначелник

Измена плана- Стручна служба 

Измена плана- Градска управа за опште и заједничке послове

Измена плана- Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката

Измена плана- Градска управа за буџет и локални економски развој

Измена плана- Градска управа за културу, спорт и омладину

Измена плана- Градска управа за здравствену и социјалну заштиту

Измена плана- Градска управа за образовање

План- Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

План- Градска управа за инфраструктуру и имовину

Извештај о раду службе за јавне набавке