Локални избори 2024

ЗАПИСНИК СА 60. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 13. 06. 2024. године у 10:24 часова

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА
Објављено: 13. 06. 2024. године у 10:24 часова

ЗАПИСНИК СА 59. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 06. 06. 2024. године у 13:53 часова

УКУПАН ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 06. 06. 2024. године у 13:51 часова

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ВEЗАНИМ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ОДРЖАНИМ 2. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 06. 06. 2024. године у 13:51 часова

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРЕЛИМИНАРНИХ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ОДРЖАНЕ 02. ЈУНА 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 03. 06. 2024. године у 04:03 часова

ЗАПИСНИК СА 58. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 03. 06. 2024. године у 04:00 часова

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 42 ОШ "ЈОВАН ПОПОВИЋ" СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ПЕТРА ПРЕРАДОВИЋА БР. 49
Објављено: 03. 06. 2024. године у 03:59 часова

РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЉАЊУ ЗАПИСНИКА О РАДУ БИРАЧКОГ ОДБОРА НА СПРОВОЂЕЊУ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БРОЈ 17 ОШ "ТРИВЕ ВИТАСОВИЋ - ЛЕБАРНИК" ЛАЋАРАК, 1. НОВЕМБРА БР. 221
Објављено: 03. 06. 2024. године у 03:40 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ БИРАЧА КОЈИ СУ СЕ ДО ДАНА ГЛАСАЊА ПРИЈАВИЛИ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ГРАДА ДА ГЛАСАЈУ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА  ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНЕ ЗА 02.06.2024. ГОДИНЕ
Објављено: 02. 06. 2024. године у 07:46 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ БИРАЧА ПРИЈАВЉЕНИХ ДАНА 01.06.2024. ГОДИНЕ, ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНЕ ЗА 02.06.2024. ГОДИНЕ
Објављено: 01. 06. 2024. године у 20:21 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ БИРАЧА ПРИЈАВЉЕНИХ ДАНА 31.05.2024. ГОДИНЕ, ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНЕ ЗА 02.06.2024. ГОДИНЕ
Објављено: 01. 06. 2024. године у 11:46 часова

ЗАПИСНИК СА 57. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 31. 05. 2024. године у 14:55 часова

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА БИРАЧА У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНЕ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 31. 05. 2024. године у 14:54 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ БИРАЧА ПРИЈАВЉЕНИХ ДАНА 30.05.2024. ГОДИНЕ, ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНЕ ЗА 02.06.2024. ГОДИНЕ
Објављено: 31. 05. 2024. године у 10:16 часова

ЗАПИСНИК СА 56. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 30. 05. 2024. године у 14:10 часова

ИНФОРМАЦИЈА О ДАТУМУ, ВРЕМЕНУ И МЕСТУ СПРОВОЂЕЊА ПРИМОПРЕДАЈЕ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗМЕЂУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА И БИРАЧКИХ ОДБОРА ПРЕ ГЛАСАЊА НА СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 02. 06. 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 30. 05. 2024. године у 14:07 часова

ЗАПИСНИК СА 55. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 29. 05. 2024. године у 15:23 часова

ЕВИДЕНЦИЈА ПРИЈАВА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА    
Објављено: 29. 05. 2024. године у 15:23 часова

ОДЛУКА О НАКНАДАМА ЗА РАД НА ПРЕВОЂЕЊУ НА ХРВАТСКИ, СЛОВАЧКИ И РУСИНСКИ ЈЕЗИК ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА И О НАКНАДИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ ЗА ПОДРШКУ У ОРГАНИЗОВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ 
Објављено: 29. 05. 2024. године у 15:21 часова

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА И ОБЈАВЉИВАЊА УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 29. 05. 2024. године у 15:21 часова

ЗАПИСНИК СА 54. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 22. 05. 2024. године у 14:07 часова

ОДЛУКА О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ПРЕДСЕДНИКУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПРОМЕНИ ЧЛАНА ИЛИ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА У СТАЛНОМ И ПРОШИРНОМ САСТАВУ БИРАЧКИХ ОДБОРА
Објављено: 22. 05. 2024. године у 14:06 часова

ОДЛУКА О ТРОШКОВИМА ГОРИВА ЗА ПРЕВОЗ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА И НАКНАДАМА ПРЕДСЕДНИЦМА, ЗАМЕНИЦИМА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВИМА И ЗАМЕНИЦИМА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ И ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ, ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНЕ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 22. 05. 2024. године у 14:06 часова

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА НА ПРЕВОЂЕЊУ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНЕ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 22. 05. 2024. године у 14:05 часова

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕВОДИOЦЕ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 22. 05. 2024. године у 14:05 часова

ОВЛАШЋЕЊЕ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 22. 05. 2024. године у 14:05 часова

ЗАПИСНИК СА 53. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 20.05.2024. године у 13:41 часова

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПРЕВОДИОЦЕ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 20.05.2024. године у 13:41 часова

ОВЛАШЋЕЊЕ СТРАНИХ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА ИТРОВИЦА, РАСПИСАНИХ ЗА 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 20.05.2024. године у 13:41 часова

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ СЕРТИФИКОВНИХ ИНСТРУКТОРА ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Објављено: 20.05.2024. године у 13:40 часова

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ОСТАЛОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 20.05.2'24. године у 13:40 часова

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ШТАМПАРИЈЕ ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ И ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНИХ ЛИСТИЋА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКИХ КУТИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 20.05.2024. године у 13:40 часова

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА КОЈИ СЕ ШТАМПАЈУ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА ДАН 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 20.05.2024. године у 13:40 часова

ЗАПИСНИК СА 52. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 19.05.2024. године у 19:22 часова

ОДЛУКА О ОБЈАВЉИВАЊУ УКУПНОГ БРОЈА БИРAЧА У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 19.05.2024. године у 19:22 часова

ЗАПИСНИК СА 51. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРAДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
Објављено: 14.05.2024. године у 14:27 часова

ОДЛУКА О АНГАЖОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАТИСТИКУ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:26 часова

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИСУСТВУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКОГ ОДБОРА НА БИРAЧКОМ МЕСТУ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:26 часова

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ОБРАЗАЦА: ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА, КОНТРОЛНОГ ЛИСТА И ПОТВРДЕ О ИЗБОРНОМ ПРAВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА И О ОДРЕЂИВАЊУ БОЈЕ ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИМ ЗА ДАН 02. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 17.05.2024. године у 14:25 часова

ЗАПИСНИК СА 50. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 14.05.2024. године у 14:45 часова

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРИКУПЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА И ОБЈАВЉИВАЊА УКУПНОГ БРОЈА БИРАЧА ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:45 часова

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:45 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПРОШИРEНОМ САСТАВУ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:44 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПРОШИРEНОМ САСТАВУ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:44 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПРОШИРEНОМ САСТАВУ
Објављено: 14.05.2024. године у 14:43 часова

ЗАПИСНИК СА 49. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:09 часова

ИЗБОРНА ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - НАДА ЗА МИТРОВИЦУ
Објављено: 12.05.2024. године у 12:09 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА КОЈИ СУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАЛИ ПРОГЛАШЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ БРОЈ 6 - НАДА ЗА МИТРОВИЦУ
Објављено: 12.05.2024. године у 12:08 часова

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 6 - НАДА ЗА МИТРОВИЦУ
Објављено: 12.05.2024. године у 12:08 часова

ИЗБОРНА ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ - И ЈА САМ МИТРОВИЦА - КРЕНИ-ПРОМЕНИ МЛАДА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:07 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА КОЈИ СУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАЛИ ПРОГЛАШЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ БРОЈ 5 - ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ - И ЈА САМ МИТРОВИЦА - КРЕНИ-ПРОМЕНИ МЛАДА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:07 часова

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 5 - ДР САВО МАНОЈЛОВИЋ - И ЈА САМ МИТРОВИЦА - КРЕНИ-ПРОМЕНИ МЛАДА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:07 часова

ИЗБОРНА ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ЕВРОПСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:06 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА КОЈИ СУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАЛИ ПРОГЛАШЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ БРОЈ 4 - ЕВРОПСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:06 часова

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 4 - ЕВРОПСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 12.05.2024. године у 12:06 часова

ЗАПИСНИК СА 48. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Oбјављено: 11.05.2024. године у 12:13 часова

ЗАКЉУЧАК КОЈИМ СЕ НАЛАЖЕ ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА
Oбјављено: 11.05.2024. године у 12:12 часова

ЗАПИСНИК СА 47. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Oбјављено: 08.05.2024. године у 14:53 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Oбјављено: 08.05.2024. године у 14:52 часова

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗАПИСНИКА О ПРИМОПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Oбјављено: 08.05.2024. године у 14:51 часова

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИМ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Oбјављено: 08.05.2024. године у 14:50 часова

ОДЛУКА О ОБРАСЦИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА БИРАЧА НА ИНФОРМАЦИЈУ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНИМ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ

      - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА БИРАЧА ЗА ДОБИЈАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ТОМЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ    СКУПШТИНЕ ГРАДА  СРЕМСКА МИТРОВИЦА

       - ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА БИРАЧА ЗА УВИД У ИЗВОД ИЗ  БИРАЧКОГ СПИСКА У ЦИЉУ ПРОВЕРЕ ДА ЛИ ЈЕ У ИЗВОДУ ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ЕВИДЕНТИРАНО ДА ЈЕ ГЛАСАО НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ    СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦA
Oбјављено: 08.05.2024. године у 14:47 часова

ОДЛУКА О НАЧИНУ ПРАЋЕЊА ИЗЛАЗНОСТИ БИРАЧА НА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНЕ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 08.05.2024. године у 14:46 часова

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РАСПОРЕДА МЕСТА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 08.05.2024. године у 14:45 часова

ЗАПИСНИК СА 46. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 04.05.2024. године у 10:51 часова

ИЗБОРНА ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРОТИВ НАСИЉА - ЂОРЂО ЂОРЂИЋ - ТАТЈАНА ЉУБИШИЋ - ДАНИЈЕЛ ЋЕТОЈЕВИЋ
Објављено: 04.05.2024. године у 10:50 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА КОЈИ СУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАЛИ ПРОГЛАШЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ БРОЈ 3 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРОТИВ НАСИЉА - ЂОРЂО ЂОРЂИЋ - ТАТЈАНА ЉУБИШИЋ - ДАНИЈЕЛ ЋЕТОЈЕВИЋ
Објављено: 04.05.2024. године у 10:50 часова

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 3 - СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРОТИВ НАСИЉА - ЂОРЂО ЂОРЂИЋ - ТАТЈАНА ЉУБИШИЋ - ДАНИЈЕЛ ЋЕТОЈЕВИЋ
Објављено: 04.05.2024. године у 10:49 часова

ЗАПИСНИК СА 45. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 04.05.2024. године у 10:48 часова

ОДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ У СКУПШТИНИ ГРАДА СРМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 03.05.2024. године у 11:46 часова

ПРИЈАВА ЗА ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 03.05.2024. године у 11:46 часова

СПИСАК ПРЕДСТАВНИКА ДОМАЋЕГ ПОСМАТРАЧА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ПОСМАТРАЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 03.05.2024. године у 11:46 часова

ПРИЈАВА ЗА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 03.05.2024. године у 11:45 часова

СПИСАК ПРЕДСТАВНИКА СТРАНОГ ПОСМАТРАЧА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 03.05.2024. године у 11:45 часова

APPLICATION FORM FOR FOREIGN OBSERVERS FOR OBSERVING THE WORK OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES DURING THE CITY OF SREMSKA MITROVICA ASSEMBLY ELECTIONS SCHEDULED FOR 2 JUNE 2024
Објављено: 03.05.2024. године у 11:44 часова

LIST OF REPRESENTATIVES OF FOREIGN OBSERVERS APPLYING FOR THE ACCREDITATION TO OBSERVE THE WORK OF ELECTORAL MANAGEMENT BODIES DURING THE CITY OF SREMSKA MITROVICA ASSEMBLY ELECTIONS SCHEDULED FOR 2 JUNE 2024
Објављено: 03.05.2024. године у 11:44 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПРОШИРEНОМ САСТАВУ
Објављено: 03.05.2024. године у 11:40 часова

ЗАПИСНИК СА 44. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 30.04.2024. у 14:36 часова

ИНСТРУКЦИЈА О ПРЕДАЈИ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ПРЕ И ПОСЛЕ ГЛАСАЊА ЗА ИЗБОРЕ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, РАСПИСАНЕ ЗА 2. ЈУН  2024. ГОДИНЕ
Објављено: 30.04.2024. у 14:35 часова

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА
Објављено: 30.04.2024. у 14:34 часова

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА У ПРОШИРEНОМ САСТАВУ
Објављено: 30.04.2024. у 14:33 часова

ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У ПРОШИРЕНОМ САСТАВУ
Објављено: 30.04.2024. у 14:23 часова

ПРЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ
Објављено: 30.04.2024. у 14:23 часова

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИМ 2. ЈУНА 2024. ГОДНЕ
Објављено: 30.04.2024. у 14:23 часова

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗA ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИХ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 30.04.2024. у 14:20 часова

ОДЛУКА О ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА ЛИЦА У БИРАЧКЕ ОДБОРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА РАСПИСАНИМ ЗА 2. ЈУН 2024. ГОДИНЕ
Објављено: 30.04.2024. у 14:13 часова

ИЗБОРНА ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - ГРАД ЗА СВЕ НАС - ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ
Објављено: 30.04.2024. у 14:09 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА КОЈИ СУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАЛИ ПРОГЛАШЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ БРОЈ 2 ГРАД ЗА СВЕ НАС - ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ
Објављено: 30.04.2024. у 14:07 часова

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ  ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 2 ГРАД ЗА СВЕ НАС - ВЛАДИМИР ПЕТКОВИЋ
Објављено: 30.04.2024. у 14:07 часова

ПРИГОВОР ПРОТИВ РЕШЕЊА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈE ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА БРОЈ 013-83/2024-I-ИК
Објављено: 29.04.2024. у 19:45 часова

ИЗБОРНА ЛИСТA КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА - КОАЛИЦИЈА: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРЕМСКА МИТРОВИЦА СУТРА
Објављено: 29.04.2024. у 10:50 часова

РЕШЕЊЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ БРОЈ 1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА СУТРА
Објављено: 28.04.2024. у 09:45 часова

ИНФОРМАЦИЈА О БРОЈУ ОВЕРЕНИХ ИЗЈАВА БИРАЧА КОЈИ СУ СВОЈИМ ПОТПИСИМА ПОДРЖАЛИ ПРОГЛАШЕНУ ИЗБОРНУ ЛИСТУ БРОЈ 1. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРЕМСКА МИТРОВИЦА СУТРА
Објављено: 28.04.2024. у 09:46 часова

ЗАПИСНИК СА 43. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 28.04.2024. у 09:46 часова

ОДЛУКА О НАЗИВУ И ИЗГЛЕДУ ОБРАЗЦА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 27.04.2024. у 15:12 часова

ОБРАЗАЦ  ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Објављено: 27.04.2024. у 15:13 часова

ОБРАЗАЦ САГЛАСНОСТИ КАНДИДАТА
Објављено: 27.04.2024. у 15:14 часова

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ БИРАЧА
Објављено: 27.04.2024. у 15:14 часова

ОБРАЗАЦ СПИСКА БИРАЧА
Објављено: 27.04.2024. у 15:15 часова

САГЛАСНОСТ ЗА УПОТРЕБУ ИМЕНА У НАЗИВУ КОАЛИЦИЈЕ
Објављено: 27.04.2024. у 15:16 часова

ЗАПИСНИК СА 42. СЕДНИЦЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Објављено: 27.04.2024. у 15:16 часоваБИРАЧКИ ОДБОРИ СТАЛНИ САСТАВ

БИРАЧКИ ОДБОРИ ПРОШИРЕНИ САСТАВ

КОНТАКТ ИЗБОРНЕ KОМИСИЈЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Родољуб Божовић 0641457494

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Маја Ковачевић 0642761639

СЕКРЕТАР ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Милош Мишковић 0605223232

ЗАМЕНИК СЕКРEТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Јелена Поповић 0648025718

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
izbornakomisijasm@sremskamitrovica.org.rs 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ИЗБОРНИХ ЛИСТА

Обавештавају се сви заинтресовани подносиоци изборних листа да ће се пријем изборих листа вршити у сали 2 Градске куће, сваког дана почев од 26. априла до 12. маја 2024. године у времену од 10:00 до 20:00 часова, уз обавезну претходну најаву три сата пре предаје на контакт телефоне изборне комисије, осима 12. маја, када се пријем врши до 00:00 часова.