Градска управа за опште и заједничке послове и имовину

Заменик начелникa: Мирослав Јокић

Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 32
Тел. 022/610-261
е-mail: 
guprava5@sremskamitrovica.org.rs