Начелник Градске управe за опште и заједничке послове и имовину


Адреса: Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 32
Тел. 022/610-261

Email: guprava5@sremskamitrovica.org