Investirajte u Sremsku Mitrovicu

Grad Sremska Mitrovica
Sirmijum - Carska palata
  • Грађани Сремске Митровице могу бити поносни јер живе у граду богатог античког наслеђа у ком живот у континуитету траје скоро седам хиљада година, на територији на којој се налазио град Сирмијум, једна од четири престонице Римског царства у којој су рођена шесторица римских императора - Деције Трајан, Аурелијан, Проб, Максимијан Херкулије, Констанције II и Грацијан. 

    Најрепрезентативније остатке античког културно-историјског наслеђа представља археолошки локалитет Царска палата Сирмијума који је наткривен и претворен у изузетно посећен визиторски центар. Палата је била правоугаоне основе и у њеном средишту се налазило пространо централно двориште са атријумом и фонтаном. Откривени су масивни антички зидови, делови система централног грејања који су Римљани називали хипокауст, остаци канализационе и водоводне мреже, мозаички подови површине око 350 м2 са геометријским орнаментима, фрагменти фресака са биљним мотивима, разнобојне мермерне плочице, као и различити предмети материјалне културе.

    Više o tome
Investirajte u Sremsku Mitrovicu
Sledeći trend uspešnih svetskih ekonomija koje počivaju na razvijenim opštinama u kojima postoje službe koje se planski bave izradom strategija lokalnog ekonomskog razvoja i njegovim održanjem i Grad Sremska Mitrovica je osnovao kancelariju za lokalni ekonomski razvoj februara 2009. godine