Начелник Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

Љубомир Вујчић

Рођен 27.02.1962. у Сремској Митровици. По образовању је мастер индустријско – економског менаџмента. Од 2012. године ради као директор ПСЦ „Пинки“. У Градској управи за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове ради од 2016. године,  на  различитим пословима – на месту начелника Kомуналне полиције, затим на месту заменика начелника, а  од 2019. године на месту начелиника. Има положен испит за инспектора.Адреса: Светог Димитрија бр.6, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 26
Тел. 022/623-950
e-mail: 
guprava7@sremskamitrovica.org.rs