Висока школа струковних студија

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ И ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИЧАРЕ – СИРМИЈУМ

Змај Јовина бр.29

телефон/факс: 022/621-864/ 022/622-231

e-mail: sekretarijat@sm-vaspitac.edu.rs

web: www.sm-vaspitac.edu.rsСМЕРОВИ

Струковни васпитач,
Струковни васпитач – менаџер,
Струковни васпитач деце у јаслицама,
Струковни васпитач – студије на даљину,
Струковни васпитач – јединица ван седишта у Чачку
Струковни пословни информатичар