Општа болница Сремска Митровица

Зграда Старе болнице у Сремској Митровици је споменик културе од великог значаја на подручју града Сремске Митровице. Зграда је задржала основну намену болнице и део је Опште болнице у Сремској Митровици.

Изградња „савремене“ болничке зграде на подручју Сремске Митровице јавила се услед потреба Војне границе. Заправо, убрзо након припајања града Војној граници осетила се потреба за образовањем хуманитарне медицинске установе, која би као пуковско-општинска добротворна установа имала задатак збрињавања болесних и беспомоћних.

Петроварадинском деветом граничарском пуку била је предложена зграда старе поште (данашње здање Архива Срема), али је због њене трошности одлучено да се на истом месту подигне нова. Након прикупљања неопходних новчаних средстава, приступило се изградњи болнице, која је освећена и отворена 7. маја 1826. У приземљу и на првом спрату, издужених правоугаоних основа, биле су смештене болничке, собе за особље, кухиње, остава, депо и санитарне просторије. Имала је и два пространа подрума, а у дворишту су се налазили бунар, шупа, стаје и велика башта.Адреса: Стaри шoр 65
22000 Срeмскa Митрoвицa
Телефон: +381 22 610 222
Фaкс: +381 22 611 779
Еmail aдрeсe:
Инфoрмaциje – пулт  info@obsm.rs
Сeкрeтaрицa дирeктoрa – office@obsm.rs
Службa нaбaвки – sluzbanabavki@obsm.rs
Тeхничкa службa –  ts@obsm.rs
Зaштитник пaциjeнтoвих прaвa – zpp@obsm.rs

www.obsm.rs