Документа

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Oбавештење за породиље:

Захтев за измену решења о накнади зараде за време породиљског одсуства и неге детета до минималне зараде уколико од коначности, односно павоснажности решења није прошло више од две године (по одлуци уставног суда Републике Србије закона о ФППД)

Дана 2. августа 2021. године министри Дмитровић и Кисић Тепавчевић потписали су Инструкцију о поступању општинских – градских управа  и центара  за социјални рад у примени и  спровођењу одлука Уставног суда Републике Србије бр. ИУз-216/2018, ИУз -247/2018, и ИУз -266/2017, а које се односе на Закон о изменама и допунама  Закона о финансијској подршци породици са децом.

Инструкције и обрасце захтева можете преузети овде:

Инструкције о спровођењу одлука Уставног суда
Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда - Центар за социјални рад
Захтев за измену решења по одлуци Уставног суда - Општинска/градска управа