Стратегије

Стратегија одрживог развоја Града Сремска Митровица 2010-2020. године

 

Стратегија развоја социјалне заштите  2014 – 2019. године