Партиципативно буџетирање

Поштовани суграђани,
позивамо вас, као и удружења грађана, да доставите предлоге за мини пројекте од јавног значаја вредности до 5.000.000,00 динара.

Пројекти који буду изабрани кроз партиципативно буџетирање биће реализовани у 2022. години спредствима из буџета Града Сремска Митровица.

Предлози се могу доставити у услужном центру, на адреси Светог Димитрија 13 или у месним заједницама на територији Града Сремска Митровица, као и путем електронске поште participativno2022@sremskamitrovica.org.rs, до 24. септембра 2021. године

АНКЕТНИ ЛИСТИЋ