ЈКП Комуналије

Делатност ЈКП “Комуналије” организована је у 8 сектора: Градска чистоћа, Хигијена града, Градско зеленило, Погребне услуге, Градска пијаца, Зоохигијена, Паркинг сервис и сектор администрације.

ГРАДСКА ЧИСТОЋА се бави делатностима сакупљања и одвоза комуналног отпада на градску депонију из градских, приградских и сеоских насеља. Такође се бави и селективним прикупљањем ПЕТ амбалаже и њене примарне припреме за рециклирање (пресовање у ПЕТ брикете)

ХИГИЈЕНА ГРАДА на јавним површинама града обављају две службе: Хигијена града и Машинско чишћење и прање града. Радници овог сектора одржавају и чисте површину од око 95,885 м2, а основна делатност је одржавање хигијене и чистоће града и одржавање чистоће стамбених зграда.

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО подељено је на две службе – Одржавање зелених површина и Озелењавање зелених површина. Обе службе опремљене су савременом механизацијом и унутар програма рада, на простору од преко 900.000 м2, доприносе лепшем изгледу града Сремске Митровице.
Активности овог сектора обухватају:
- Садњу цвећа, санитарно – хигијенске мере, окопавање, орезивање, машинско и ручно кошење траве, одржавање травњака и стаза, садњу и одржавање дрвореда, шибља и живе ограде, цветних површина, травњака и сезонског воћа, као и уклањање амброзије с јавних површина по налогу комуналне полиције.
Ван сезоне активна је служба која чисти и уклања снежне наносе са тротоара.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ унутар којих дјелују две службе: Продавница погребне опреме и Служба сахрањивања и одржавања гробаља с услугама сахрањивања.

ГРАДСКА ПИЈАЦА – Основна делатност овог сектора је управљање градским пијацама, што подразумева изнајмљивање тезги на пијацама, одржавање пијаца и пружање других пијачних услуга. У склопу ове јединице налазе се три градске пијаце, на површини од око 15.000 м2.

ЗООХИГИЈЕНА – овај сектор организује и спроводи активности уклањања паса и мачака луталица с територија града и приградских насеља. Служба је на располагању и грађанима Сремске Митровице, као и правним особама. Своју делатност Зоохигијена обавља на хуман начин, одвожењем у привремено прихватилиште за ту намену, у складу с одлуком о уловима државе за заштиту домаћих и егзотичних животиња, као и законом који регулише ову област.

ПАРКИНГ СЕРВИС чине две службе: Служба наплате услуге паркирања и Служба за услуге депоновања и подизања возила

СЕКТОР АДМИНИСТРАЦИЈЕ – обавља административне послове и састоји се од две службе: Службе општих правних послова и Службе за економске, финансијске и књиговодствене послове.

Након више од две деценије самосталног рада подузеће успешно послује, с основним циљем да грађанима Сремске Митровице обезбеди што боље и лепше услове за живот, уз основни мото: “ЗА ЛЕПШЕ ЛИЦЕ МИТРОВИЦЕ”!