Градска управа за буџет и локални економски развој

Начелник: Душко Шарошковић

Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 48
Tел. 022/610-632
E mailosm_uprava_8@ptt.rs