Градска управа за буџет и локални економски развој

Начелник: Душко Шарошковић

Светог Димитрија бр. 13, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 48
Tел. 022/610-632
E mailgubudzet@sremskamitrovica.org.rs

 2020.

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДA ЗА 2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

ЗАПИСНИК О СПРОВЕДЕНОМ ПАТИЦИПАТИНОМ БУЏЕТИРАЊУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕРБУАР 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2020.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2020.

ИЗВЕШТАЈ ОВЛАШЋЕНОГ РЕВИЗОРА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА О ИЗВРШЕНОЈ ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА, СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2019 ГОДИНУ 

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

2019.

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - AВГУСТ 2019.

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ - АВГУСТ 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР  2019.

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ -  ОКТОБАР 2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР  2019.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР  2019.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2019. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ

 

2018.

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2019. СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ

ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ЗА 2018. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06.2018. ГОДИНЕ

ИЗВEШTAJ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.09.2018. ГОДИНЕ

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈАНУАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ФЕБРУАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАРТ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АПРИЛ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - МАЈ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУН 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ЈУЛ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - АВГУСТ 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - СЕПТЕМБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ОКТОБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - НОВЕМБАР 2018.

МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ - ДЕЦЕМБАР 2018.