Градска управа за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове

Начелник: Мирослав Јовановић

Заменик начелника: Љубомир Вујчић

Светог Димитрија бр. 6, 22000 Сремска Митровица
Канцеларија бр. 26
Тел. 022/623-950 
E mail: guprava7@sremskamitrovica.org.rs