Огласи

ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ГРАДУ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Оглас

Закључак

 

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊE НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Oглас

Изјава о прихватању услова из огласа

Образац пријаве за учешће

 

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ  У ЗАКУП ЛОКАЦИЈА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊЕГ МОНТАЖНОГ ОБЈЕКТА - КИОСКА И ОГЛАСНОГ ОБЈЕКТА –БИЛБОРДА ПУТЕМ УСМЕНОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас

Захтев за издавање потврде

Захтев за издавање уверења

Пријава 

Изјава