Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

Rukovodilac kancelarije Jelena Baljak

 Kontakt :  022/610 566 lokal 185

 e mail: smkler@gmail.com 

Sledeći trend uspešnih svetskih ekonomija koje počivaju na razvijenim opštinama u kojima postoje službe koje se planski bave izradom strategija lokalnog ekonomskog razvoja i njegovim održanjem i Grad Sremska Mitrovica je osnovao kancelariju za lokalni ekonomski razvoj februara 2009. godine.

Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (KLER) je pokretač razvoja lokalne samouprave i faktor povećanja industrijskog, kulturnog i ljudskog potencijala Grada.

Naša funkcija je :

  • Promocija Grada u zemlji i inostranstvu kao potencijalne investicione destinacije.
  • Informisanje potencijalnih investitora o slobodnim lokacijama, uslovima i raspoloživim programima podrške.
  • Komunikacija sa privatnim, javnim i nevladinim sektorom, a sve u svrhu bržeg i kvalitetnijeg pružanja usluga budućim i već postojećim investitorima.
  • Učešće u procesu strateškog planiranja lokalnog ekonomskog razvoja
  • Formiranje baze podataka o zemljištu i objektima u vlasništvu Grada
  •  Održavanje odnosa sa republičkim institucijama nadležnim za ekonomski razvoj
  • Definisanje i predlaganje projekata od značaja za lokalni ekonomski razvoj

 

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj   je na raspolaganju za sve vaše poslovne potrebe!