Gradska uprava za urbanizam, prostorno planiranje i izgradnju objekata

Načelnica: Vesna Vujanović

Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 37
Tel. 022/610 559
        022/2152088
E mail: osm_uprava6@ptt.rs