Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj

Načelnik: Duško Šarošković

Svetog Dimitrija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 48
Tel. 022/610 632
E mailgubudzet@sremskamitrovica.org.rs

 2020.

ODLUKA O BUDžETU GRADA ZA 2020. GODINU

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI

ZAPISNIK O SPROVEDENOM PATICIPATINOM BUDžETIRANjU

GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDžET ZA 2020. GODINU

MESEČNI IZVEŠTAJ  JANUAR 2020.

MESEČNI IZVEŠTAJ  FERBUAR 2020.

MESEČNI IZVEŠTAJ  MART 2020.

MESEČNI IZVEŠTAJ  APRIL 2020.

MESEČNI IZVEŠTAJ   MAJ 2020.

MESEČNI IZVEŠTAJ  JUN 2020.

MESEČNI IZVEŠTAJ  JUL 2020.

IZVEŠTAJ OVLAŠĆENOG REVIZORA GRADONAČELNIKU GRADA SREMSKA MITROVICA O IZVRŠENOJ EKSTERNOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG ZAVRŠNOG RAČUNA GRADA SREMSKA MITROVICA, SA STANjEM NA DAN 31. DECEMBRA 2019. GODINE

GODIŠNjI IZVEŠTAJ O UČINKU PROGRAMA ZA 2019 GODINU 

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. GODINU

2019.

GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDžET ZA 2019. GODINU

MESEČNI IZVEŠTAJ  JANUAR 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  FEBRUAR 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  MART 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  APRIL 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  MAJ 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  JUN 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  AVGUST 2019.

ODLUKA O REBALANSU AVGUST 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  SEPTEMBAR  2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  OKTOBAR  2019.

ODLUKA O REBALANSU   OKTOBAR 2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  NOVEMBAR  2019.

MESEČNI IZVEŠTAJ  DECEMBAR  2019.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. 30.06.2019. GODINE

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD 01.01. 30.09.2019. GODINE

 

2018.

ODLUKU O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2019. SA OBRAZLOŽENjEM

ODLUKA O REBALANSU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

ODLUKA O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2018. GODINU

GRAĐANSKI VODIČ KROZ BUDžET ZA 2018. GODINU

ODLUKA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2017. GODINU

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.06.2018. GODINE

IZVEŠTAJ O IZVRŠENjU ODLUKE O BUDžETU GRADA SREMSKA MITROVICA ZA PERIOD OD 01.01. 30.09.2018. GODINE

MESEČNI IZVEŠTAJ  JANUAR 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  FEBRUAR 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  MART 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  APRIL 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  MAJ 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  JUN 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  JUL 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  AVGUST 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  SEPTEMBAR 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  OKTOBAR 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  NOVEMBAR 2018.

MESEČNI IZVEŠTAJ  DECEMBAR 2018.