Gradska uprava za budžet i lokalni ekonomski razvoj

Načelnik: Duško Šarošković

Svetog Dimitrtija br. 13, 22000 Sremska Mitrovica
Kancelarija br. 48
tel. 022/610 632
E mail:osm_uprava_8@ptt.rs