Statut grada

Na osnovu člana 189 i 191 Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 98/06), člana 20. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007), člana 11. i člana 32. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/2007), Skupština grada Sremske Mitrovice, na sednici održanoj  17.08.2012. godine,  d o n e l a  j e

S  T  A  T  U  T

GRADA SREMSKE MITROVICE