ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НОВЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавни позив