ГРАЂАНИ ИЗГЛАСАЛИ ДЕЧИЈИ ПАРК

У жељи да укључи грађане у креирање градског буџета, Град Сремска Митровица спровео је и ове године поступак партиципатвног буџетирања. Најпре су грађани слали своје предлоге, а потом и гласали за њих, путем мејла, онлајн апликације на сајту Града и путем гласачких листића у услужном центру Градске куће. На крају поступка, сабирањем гласова, констатовано је да су грађани највише гласова дали Дечијем парку код ПСЦ "Пинки". 

Предлог пројекта ће се наћи у децембру пред градским одборницима на Скупштини града, у циљу усвајања у оквиру Одлуке о буџету града за 2024. годину током које ће се и реализовати.  

Учешће јавности у процесу израде планова, програма и јавних политика на локалном нивоу, представља један од темељних принципа добре демократске праксе и доброг управљања локалном заједницом, што је темељ одрживог развоја Сремске Митровице.