ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА, ПОДНОСИОЦИМА ЗАХТЕВА ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ ПРОУЗРОКОВАНЕ ОЛУЈНИМ НЕВРЕМЕНОМ ДАНА 19.07.2023. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавни позив

Захтев - физичка лица

Захтев - правна лица