Израда Идејног решења, Идејног пројекта, Студије оправданости и Пројекта за грађевинску дозволу са Пројектом за извођење за изградњу локалног пута обилазнице локалитета

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Одлука о додели уговора