Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда - Услуге одржавања локалне пореске администрације, бр. 404-59/2020-VIII

Преглед ЈН на Порталу јавних набавки

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору