Инфраструктурно уређење објеката спортско рекреативних садржаја – грађевинско-занатски радови на уређењу свлачионица у склопу Пословно-спортског центра „Пинки“ - 404-144/2020-V

Преглед јавне набавке на Порталу јавних набавки

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 1