ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ИЗМЕНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ БУЛЕВАРА КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ (ДРЖАВНИ ПУТ ДРУГОГ РЕДА БРОЈ 120 - БИ

Oдлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда