Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење са атмосферском канализацијом, паркинг простора, бициклистичких и пешачких стаза, јавне расвете у улици Петра Прерадовића

Позив за подношење понуда