ПОЧИЊЕ СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА „КРЕИРАМО МОГУЋНОСТИ ЗА КРОЈЕЊЕ НОВОГ ЖИВОТА“

Град Сремска Митровица ће од 1.12. почети са спровођењем пројекта  „Креирамо могућности за кројење новог живота“ који се имплементира кроз програм „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ – Иницијатива за инклузију 3, а спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње, и који реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Са циљем што ефикаснијег и одговорнијег управљања, пројектни тим града Сремска Митровица је учествовао на Радионици за управљање пројектним циклусом у Врднику.

Носилац пројекта је Град Сремска Митровица, док су пројектни партнери Регионална развојна агенција Срем, Центар за економско унапређење Рома, Кластер социјалног предузетништва Војводина и Унија послодаваца Војводине.

Циљ пројекта је обезбеђивање подршке зеленом запошљавању и самозапошљавању Рома и других рањивих група кроз примену одрживих иновативних модела социјалног предузетништва и циркуларне економије.  

Најважније активности пројекта се огледају кроз спровођење обука за Роме и друге рањиве групе у области зелене и циркуларне економије, посебно рециклаже текстила,  и стварање услова за започињање и одржавања пословања,  започињањe и одржавањe пословања, сакупљање, сортирање и обраду текстила на специфичним и иновативним производним линијама, конфекцијског шивења и прављења производа од текстила и сл. На нивоу пројекта, обуке ће у складу са мапираним потребама и могућностима похађати више од 50 корисника док ће од тог броја 15 особа бити запослено код познатог послодавца, 5 најбољих пословних идеја бити подржано финансијским средствима, а 10 особа бити подржано за стицање прихода кроз опремање мини конфекцијским постројењима.

Град Сремска Митровица ће у склопу пројекта подржати иницијативе у области циркуларне и социјалне економије за најрањивије групе становништва и кроз доношење важних стратешких докумената који гарантују финасијску и институционалну одрживости оваквих и сличних иницијатива на нивоу града. Такође, са циљем промовисања примера добре праксе и потенцијала применљивости модела у сличним локалним заједницама и предузећима широм Срема и Војводине, велика пажња ће бити посвећена видљивости пројекта и информисањз што шире групе заинтересованих страна.

Укупна вредност пројекта је ЕUR 109.613,28.

Пројекат ће се спроводити у периоду од 1.12.2021. до 30.11.2022. године.