КОРАК БЛИЖИ РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ИЗГРАДЊИ НОВЕ БОЛНИЦЕ

Грађевинска дозвола за реконструкцију постојећег и изградњу новог дела Опште Болнице у Сремској Митровици је одобрена, а тиме је испуњен услов да би се аплицирало за средства код Министарства за јавна улагања.

Сремска Митровица ће добити потпуно реконструисаних 25.000 постојећих квадрата као и потпуно нових 17.000 квадрата Болнице.

Грађевинска дозвола је неопходна за аплицирање за средства Министарству за јавна улагања и то је остварено. За прву фазу планирано је око 4,2 милијарде динара, а Град је обезбедио пројектно – техничку документацију, а финансираће и решавање имовинско – правних односа везаних за изградњу болнице, рекао је Владимир Павловић, председник Скупштине Града.

Изградња и реконструкција биће у више фаза, прва фаза је изградња највећих интернистичких објеката, А и Ц, они ће се налазити где је сада правна служба и стара медицинска школа, иза Завода за јавно здравље. Поред тога доћи ће до напуштања објекта који се назива стара болница, јер више не испуњава медицинске услове, одржавање хигијене више није могуће спровести на адекватан начин, а убудуће ће ту бити правна служба, адиминистрација, архива, истакао је директор прим. др Драган Малобабић.

Жеља Митровчана да се Хитна помоћ врати у круг болнице такође ће бити испуњена.
Пројекат обухвата измену дела града, укључује нове саобраћајнице, прилазе и откуп преко 40 кућа у околини.

Општа болница је регионалног карактера и преко 360000 грађана користи њене услуге. Сада може да се креће у наредне фазе реконструкције и изградње болнице. Задњи пут, болница је реконструисана 1996 године и било је дефинитивно време да грађани Сремске Митровице и Срема али и здравствени радници добију боље услове у којима раде и бораве.