НАЦРТ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА НА ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Нацрт Плана развоја Града Сремска Митровица за период од 2023-2030. године даје се на јавну расправу од  28. априла  до 13. маја у 12 часова.

Заменик градоначелнице Петар Самарџић позвао је све грађане Сремске Митровице, стручну и осталу јавност, као и удружења и привреднике да учествују у процесу јавне расправе, дају примедбе, предлоге и сугестије и доставе их путем писарнице, редовне или електронске поште према смерницама из Јавног позива који је, заједно са осталом документацијом везаном за јавну расправу, објављен на званичној интернет презентацији града www.sremskamitrovica.rs.

Самарџић је додао да ће се по окончању јавне расправе извршити анализа свих пристиглих предлога, примедби и сугестија, те објавити извештај о извршеном поступку, такође на сајту града, а 16. маја у Градској кући одржаће се и завршна јавна дебата, где ће бити презентована финална верзија Нацрта Плана развоја града. Потом ће се документ наћи пред одборницима на наредној седници Скупштине Града у циљу усвајања.

План развоја града је стратешко-плански документ који ће у наредних 7 година бити смерница даљег развоја нашег града. С обзиром на то да је претходна Стратегија одрживог развоја истекла 2020. године, било је неопходно сачинити нови документ, узимајући у обзир визију развоја града, прописану методологију и развојне правце по приоритетним областима, а то су заштита животне средине, унапређење јавне управе, унапређење друштвених делатности, развој комуналне инфраструктуре и одрживи економски развој, рекао је Самарџић.

Израда овог акта захтевала је пуно ангажовање радних група које су формиране према приоритетним областима, а поред јавног сектора у израду је укључен и приватни сектор као и грађани. Ту се посао не завршава, него се даље прати реализација планом дефинисаних циљева и ефекти који се желе постићи, закључио је Самарџић.