Хидрограђевински радови на уређењу пољопривредног земљишта у поступку комасације КО Шашинци града Сремска Митровица број:404-239/2018-XI

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору