ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ

Јавни позив 1-22 

Прилог 1 - Пријавни образац

Прилог 2

Прилог 3

Прилог 4 - Општи услови и брошура

Прилог 5 - Брошура за домаћинства

Прилог 6 -  Копија рачуна са обележеном идибреном снагом

Прилог 7 - Модел уговора о потпуном снабдевању са нето мерењем

Прилог 8 - Јзјава ЈКЛ за преузимање информација од важности за Јавни позив 3-21

Прилог 9 - Сагласност

Прилог 10 - Изјава о члановима домаћинства