Investirajte u Sremsku Mitrovicu

Više o tome
Grad Sremska Mitrovica
Investirajte u Sremsku Mitrovicu
Sledeći trend uspešnih svetskih ekonomija koje počivaju na razvijenim opštinama u kojima postoje službe koje se planski bave izradom strategija lokalnog ekonomskog razvoja i njegovim održanjem i Grad Sremska Mitrovica je osnovao kancelariju za lokalni ekonomski razvoj februara 2009. godine