Инвестирајте у Сремску Митровицу

Град Сремска Митровица
Сирмијум - Царска палата
  • Царска престоница у Срему

    Грађани Сремске Митровице могу бити поносни јер живе у граду богатог античког наслеђа у ком живот у континуитету траје скоро седам хиљада година, на територији на којој се налазио град Сирмијум, једна од четири престонице Римског царства у којој су рођена шесторица римских императора - Деције Трајан, Аурелијан, Проб, Максимијан Херкулије, Констанције II и Грацијан. 

    Најрепрезентативније остатке античког културно-историјског наслеђа представља археолошки локалитет Царска палата Сирмијума који је наткривен и претворен у изузетно посећен визиторски центар. Палата је била правоугаоне основе и у њеном средишту се налазило пространо централно двориште са атријумом и фонтаном. Откривени су масивни антички зидови, делови система централног грејања који су Римљани називали хипокауст, остаци канализационе и водоводне мреже, мозаички подови површине око 350 м2 са геометријским орнаментима, фрагменти фресака са биљним мотивима, разнобојне мермерне плочице, као и различити предмети материјалне културе.

    Више о томе
Инвестирајте у Сремску Митровицу
Следећи тренд успешних светских економија које почивају на развијеним општинама у којима постоје службе које се плански баве израдом стратегија локалног економског развоја и његовим одржањем и Град Сремска Митровица је основао канцеларију за локални економски развој фебруара 2009. године