ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ

Конкурс

Комисија

Изјава 1

Изјава 2