Поновљени поступак - Партија 2 - Преузимање и одвожење опасног отпада - Рушење објекта старе школе у Мачванској Митровици, број: 404-291/2019-V

Преглед јавне набавку на порталу ЈН

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору