НАРЕДБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

03.04.2020.

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ И АПОТЕКА:
                    СУБОТА: ОД 07 ДО 12 ЧАСОВА
                    ЗА СУГРАЂЕНЕ СТАРИЈЕ ОД 65 ГОДИНА И СТАРИЈЕ ОД 70 ГОДИНА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМА: НЕДЕЉОМ ОД 04 ДО 07 ЧАСОВА

Закључак - РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" ЋЕ ОД 03.04. 2020. ГОДИНЕ ДО УКИДАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА БИТИ:
                     - Од петка од 19 часова до суботе до 10 часова
                     - Од суботе од 19 часова до недеље до 10 часова
                     - Осталим данима од 19 часова до 05 часова

 

01.04.2020.

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ И АПОТЕКА:
                    Од понедељка до петка: од 07 до 15:30 часова
                    Субота: од 07 до 13 часова
                    Недеља: од 08 до 13 часова
                 
 
За суграђане старије од 65 година и старије од 70 година у сеоским срединама недељом од 04 до 07 часоваo 
                    У објекту може бити једно лице на 4 m²
                 

Препорука Градском Већу -  ДА ДОНЕСЕ ЗАКЉУЧАК ДА СЕ У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА  ВАНРЕДНОГ СТАЊА РОДИТЕЉИМА КОЈИ КОРИСТЕ УСЛУГЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НЕ ОБРАЧУНАЈУ И НЕ НАПЛАТЕ ТРОШКОВИ БОРАВКА ДЕЦЕ

 

25.03.2020.

Наредба - ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДА УПУТИ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ПЕНЗИОНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,  КАКО БИ СЕ НАПРАВИЛА ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА КОЈИ ИМАЈУ ПРИМАЊА МАЊА ОД 25.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО У  ЦИЉУ ДОСТАВЉАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Закључак - ОТВАРА СЕ НАМЕНСКИ ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ЗА ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА НАЈМАЊИХ ПЕНЗИЈА И ЗА ОТКЛАЊАЊА СТАЊА ПРОУЗРОКОВАНИХ НАСТАЛОМ СИТУАЦИЈОМ

 

23.03.2020.

Наредба- АНГОЖОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ (од понедељка до суботе: од 07 до 15:30 часова, недељом од 08 до 13 часова, за суграђане старије од 65 година у граду и старије од 70 година у сесокој средини недељом од о4 до о7 часова)

 

19.03.2020.

ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: За време трајања ванредног стања проглашеног услед пандемије корона вируса, запослени у градским управама, јавним предузећима и установама чије је оснивач Град Сремска Митровица радиће у радном времену од 07 часова до 12 часова, осим дежурних служби. 

 

18.03.2020.

Наредба 1 - СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ СВИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА  (08h - 17h) 

Наредба 2 - РАДНО ВРЕМЕ ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ, ПРОДАВНИЦАМА ХРАНЕ, МЕСАРСКИМ И ПЕКАРСКИМ РАДЊАМА ДО 18h

Наредба 3 - РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" ЗА ХИТНЕ СЛУЧАЈЕВЕ (19h - 05h)

 

17.03.2020.

Наредба 1 - ДОМУ ЗДРАВЉА ДА ОБРАЗУЈЕ КОЛ ЦЕНТАР ЗА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Наредба 2 - ЗАТВАРАЊЕ СВИХ ШАЛТЕРА ГРАДСКИХ УПРАВА, ШАЛТЕРА ГРАДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД, НЕСАНКЦИОНИСАЊЕ НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА

Препорука - НА ВЕРСКИМ ОБРЕДАМА И САХРАНАМА МАКСИМАЛНО ТРИДЕСЕТ ПРИСУТНИХ ЉУДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ШАЛТЕРЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА:  

Обавештавају се грађани Града Сремска Митровица да се због увођења ванредног стања а по наредби Команданта Градског штаба за ванредне ситуације шалтери Услужног центра органа Града  Сремска Митровица затварају.
Бројеви телефона путем којег се грађани могу информисати о начину остваривања својих права:
- пред органима Града Сремска Митровица 022/215-2113 (број телефона Услужног центра)
- пред надлежном матичарском службом 022/215-2100  (број телефона матичара)

 

16.03.2020.

Наредба 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Наредба 2 -  ПРЕКИД РАДА СВИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ПРЕКИД РАДА СПОРТСКИХ ОБЕЈКАТА

Наредба 3 - ПОЈАЧАН НАДЗОР НАД РАДНИМ ВРЕМЕНОМ УГИОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАДА (08h - 20h)

Наредба 4 - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНЕ ЛОГИСТИЧКЕ ПОМОЋИ ЗА ПОТРЕБЕ РАДА КОЛ ЦЕНТРА И ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Наредба 5 -  ДЕЗИНФЕКЦИЈА СВИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Наредба 6 -  СКРАЋИВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРЖНИЦЕ И ПИЈАЦЕ, ОГРАНИЧЕЊЕ БРОЈА ПРИСУТНИХ ЉУДИ НА САХРАНАМА

Наредба 7 - СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ СВИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Наредба 8 ОМОГУЋАВАЊЕ РАДА ОД КУЋЕ ТЕШКОМ ХРОНИЧНИМ БОЛЕСНИЦИМА И ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА

Наредба 9 - ФОРМИРАЊЕ КОЛ ЦЕНТРА

Закључак