НАРЕДБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

27.07.2020.

Закључак :  Радно време угоститељских објеката који немају башту, ноћних клубова и објеката за приређивање игара на 
                      срећу и забавних игара се, док траје елементарна непогода ширењем заразне болести COVID-19, ограничава тако да 
                      ови објекти неће радити од 21,00 час до 06,00 часова наредног дана.
                      Радно време угоститељских објеката који имају башту, док траје елементарна непогода ширењем заразне болести 
                      COVID-19, ограничава се тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21,00 
                      час, а у отвореном делу објекта (башти) од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана.

17.07.2020.

Закључак :   Радно време угоститељских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара се , док траје
                       елементарна непогода ширењем заразне болести COVID19, ограничава на период од 06,00 до 20,00 часова, сваки дан. 

13.07.2020.

Одлука:       ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на целој територији Града Сремска Митровица, почев од 13,00 часова,
                     дана 13.07. 2020. године због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19
                     изазване вирусом SARS-CoV-2.

Закључак 1: ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање на отвореном простору за више од 5 лица, уколико није могуће обезбедити физичку
                        дистанцу од два метра  између лица и одговарајуће мере заштите. 

Закључак 2:  Радно време угоститељских, трговинских, занатских и објеката за приређивање игара на срећу и забавних
                        игара се, док траје елементарна непогода ширењем заразне болести COVID-19, ограничава на период од 06,00 
                        часова до 23,00 часа, сваки дан.

Закључак 3: ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање свечаности, спортских и других забавних манифестација.

Закључак 4: ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад градског базена у Сремској Митровици док траје елементарна непогода изазвана ширењем 
                       епидемије заразне болести COVID-19.

Закључак 5: У козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима, теретанама и јавном прeвозу обавезно  је ношење маски и рукавица, уз редовно проветравање и     дезинфекцију објеката и возила.  

 

                  

09.07.2020.

Закључак :   ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно окупљање  за више од 10 лица у затвореном и отвореном простору, у циљу сузбијања
                      даљег ширења вируса COVID-19.

12.06.2020.

Препорука:  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ, средњим школама на териоторији Града Сремска Митровица, да одганизују
                      одржавање матурских вечери, а имајући у виду Наредбу о забрани окупљања у Републици
                      Србији на јавним  местима, којом је у затвореном простору дозвољено окупљање до 500 лица,
                       уз обавезну примену превентивних мера које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке 
                       и хигијенске услове.

25.05.2020.

Закључак: СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак бр. 02-71-1/2020-II од. 11.05.2020. године и прелази се 
                   на редовно радно време у складу са Одлуком о радном времену у угоститељским, 
                   трговинским и занатским објектима на територији Града Сремска Митровица.

                    У угоститељским, трговинским и занатским објектима и апотекама на територији
                    Града Сремска Митровица се морају поштовати све мере прописане Уредбом о мерама 
                   за спречавање заразне болести COVID-19, све док је иста на снази. 

12.05.2020.

Закључак Радно време објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града 
                      Сремска Митровица до 15.06.2020.године може бити од 05 часова до 22 часа.

11.05.2020.

Закључак   Радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији Града
                         Сремска Митровица до 15.06.2020. године може бити од 05 часова до 22 часа.

                         Од понедељка 15.06. 2020. године прелази се на редовно радно време у складу са 
                         Одлуком о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на 
                         територији Града Сремска Митровица.

07.05.2020.

Закључак - Од четвртка (07.05.2020) до недеље (10.05.2020.) радно време угоститељских, трговинских
                         и занатских објеката на териоторији Града може бити максимално до 22 часа.

16.04.2020.

Закључак ПРОПИСУЈЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ РАДНО ВРЕМЕ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА ОД ЧЕТВРТКА (16.04.2020.) ДО ПОНЕДЕЉКА (20.04.2020.)

                   - ЧЕТВРТАК (16.04.2020.): од 07 до 16 часова
                    - ПЕТАК (17.04.2020.): За грађане старије од 65 година од 04 до 07 часова, за остале од 08 до 16 часова.
                    - СУБОТА (18.04.2020), НЕДЕЉА (19.04.2020.) И ПОНЕДЕЉАК (20.04.2020) НЕРАДНИ ДАНИ.
                      Трговац може самостално да одреди радно време у наведеним временским интервалима

09.04.2020.

Закључак 1  ПРОПИСУЈЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ РАДНО ВРЕМЕ ПРОДAВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ, АПОТЕКА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ АПОТЕКА:
                       - Oд понедељка до четвртка: од 07 до 15 часова
                       - Петак: од 08 до 15 часова
                       - Петак: за суграђане старије од 65 година од 04 до 07 часова 

Закључак 2 -  Одобрава се набавка 10.000 литара дизел горива које ће бити дате Казнено поправном заводу Сремска Митровица за спровођење акције дезинфекције јавних површина на територији града СРемска Митровица у циљу сузбијања епидемије корона вируса
              

 

01.04.2020.

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ И АПОТЕКА:
                    Од понедељка до петка: од 07 до 15:30 часова
                    Субота: од 07 до 13 часова
                    Недеља: од 08 до 13 часова
                 
 
За суграђане старије од 65 година и старије од 70 година у сеоским срединама недељом од 04 до 07 часоваo 
                    У објекту може бити једно лице на 4 m²
                 

Препорука Градском Већу -  ДА ДОНЕСЕ ЗАКЉУЧАК ДА СЕ У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА  ВАНРЕДНОГ СТАЊА РОДИТЕЉИМА КОЈИ КОРИСТЕ УСЛУГЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НЕ ОБРАЧУНАЈУ И НЕ НАПЛАТЕ ТРОШКОВИ БОРАВКА ДЕЦЕ

 

25.03.2020.

Наредба - ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДА УПУТИ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ПЕНЗИОНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,  КАКО БИ СЕ НАПРАВИЛА ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА КОЈИ ИМАЈУ ПРИМАЊА МАЊА ОД 25.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО У  ЦИЉУ ДОСТАВЉАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Закључак - ОТВАРА СЕ НАМЕНСКИ ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ЗА ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА НАЈМАЊИХ ПЕНЗИЈА И ЗА ОТКЛАЊАЊА СТАЊА ПРОУЗРОКОВАНИХ НАСТАЛОМ СИТУАЦИЈОМ

 

23.03.2020.

Наредба- АНГОЖОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ (од понедељка до суботе: од 07 до 15:30 часова, недељом од 08 до 13 часова, за суграђане старије од 65 година у граду и старије од 70 година у сесокој средини недељом од о4 до о7 часова)

 

19.03.2020.

ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: За време трајања ванредног стања проглашеног услед пандемије корона вируса, запослени у градским управама, јавним предузећима и установама чије је оснивач Град Сремска Митровица радиће у радном времену од 07 часова до 12 часова, осим дежурних служби. 

 

18.03.2020.

Наредба 1 - СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ СВИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА  (08h - 17h) 

Наредба 2 - РАДНО ВРЕМЕ ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ, ПРОДАВНИЦАМА ХРАНЕ, МЕСАРСКИМ И ПЕКАРСКИМ РАДЊАМА ДО 18h

Наредба 3 - РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" ЗА ХИТНЕ СЛУЧАЈЕВЕ (19h - 05h)

 

17.03.2020.

Наредба 1 - ДОМУ ЗДРАВЉА ДА ОБРАЗУЈЕ КОЛ ЦЕНТАР ЗА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Наредба 2 - ЗАТВАРАЊЕ СВИХ ШАЛТЕРА ГРАДСКИХ УПРАВА, ШАЛТЕРА ГРАДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД, НЕСАНКЦИОНИСАЊЕ НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА

Препорука - НА ВЕРСКИМ ОБРЕДАМА И САХРАНАМА МАКСИМАЛНО ТРИДЕСЕТ ПРИСУТНИХ ЉУДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ШАЛТЕРЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА:  

Обавештавају се грађани Града Сремска Митровица да се због увођења ванредног стања а по наредби Команданта Градског штаба за ванредне ситуације шалтери Услужног центра органа Града  Сремска Митровица затварају.
Бројеви телефона путем којег се грађани могу информисати о начину остваривања својих права:
- пред органима Града Сремска Митровица 022/215-2113 (број телефона Услужног центра)
- пред надлежном матичарском службом 022/215-2100  (број телефона матичара)

 

16.03.2020.

Наредба 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Наредба 2 -  ПРЕКИД РАДА СВИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ПРЕКИД РАДА СПОРТСКИХ ОБЕЈКАТА

Наредба 3 - ПОЈАЧАН НАДЗОР НАД РАДНИМ ВРЕМЕНОМ УГИОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАДА (08h - 20h)

Наредба 4 - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНЕ ЛОГИСТИЧКЕ ПОМОЋИ ЗА ПОТРЕБЕ РАДА КОЛ ЦЕНТРА И ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Наредба 5 -  ДЕЗИНФЕКЦИЈА СВИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Наредба 6 -  СКРАЋИВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРЖНИЦЕ И ПИЈАЦЕ, ОГРАНИЧЕЊЕ БРОЈА ПРИСУТНИХ ЉУДИ НА САХРАНАМА

Наредба 7 - СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ СВИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Наредба 8 ОМОГУЋАВАЊЕ РАДА ОД КУЋЕ ТЕШКОМ ХРОНИЧНИМ БОЛЕСНИЦИМА И ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА

Наредба 9 - ФОРМИРАЊЕ КОЛ ЦЕНТРА

Закључак