НАРЕДБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

23.10.2020.

Закључак :  Препоручује се ношење заштитних маски и на отвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19 у складу са препоруком Кризног штаба Републике Србије. 

16.10.2020.

Закључак :  Препоручује се ношење заштитних маски и на отвореном простору док постоји опасност од ширења заразне болести COVID 19 у складу са препоруком Кризног штаба Републике Србије .

09.10.2020.

Закључак :  Радно време угоститељских објеката, објеката за приређиваање игара на срећу и забавних игара се ограничава тако да ови објекти неће радити од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана.

30.09.2020.

Закључак :  Радно време угоститељских објеката, објеката за приређиваање игара на срећу и забавних игара се ограничава на период од 06,00 до 23,00 часа у отвореном делу (башти) и у затвореном делу објекта радним даном, а викендом на период од 06,00 до 23,00 часа у затвореном делу, а од 06,00 до 01,00 час у отвореном делу објекта у складу са градском Одлуком о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији града Сремска Митровица ("Службени лист Града Сремска Митровица" број 5/2014 и 3/2019). 
Радно време ноћних клубова се ограничава до 23,00 часа радним данима и викендом.

18.08.2020.

Закључак :  Радно време угоститељских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара  ће, услед укидања  ванредне ситуације бити до 24 сата радним даном и до 01 сат викендом у складу са градском Одлуком о радном времену  у угоститељским, занатским и трговинским објектима на територији града Сремска Митровица. 

17.08.2020.

Одлука :      Укида се ванредна ситуација за целу територију града Сремска Митровица, проглашена Одлуком градоначелника  Града Сремска Митровица, због наступања елементарне  непогоде, ширењем епидемије заразне болести COVID 19 јер су престали разлози њеног проглашења.

Закључак:   Даном доношења Одлуке о укидању ванредног стања на територији Града Сремска Митровица проглашене због  аступања елементарне непогоде ширењем заразне болести COVID 19 престају да важе сви закључци донети за време трајања ванредне ситуације, а који се односе на налагање мера.


                     

27.07.2020.

Закључак :  Радно време угоститељских објеката који немају башту, ноћних клубова и објеката за приређивање игара на 
                      срећу и забавних игара се, док траје елементарна непогода ширењем заразне болести COVID-19, ограничава тако да 
                      ови објекти неће радити од 21,00 час до 06,00 часова наредног дана.
                      Радно време угоститељских објеката који имају башту, док траје елементарна непогода ширењем заразне болести 
                      COVID-19, ограничава се тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21,00 
                      час, а у отвореном делу објекта (башти) од 23,00 часа до 06,00 часова наредног дана.

17.07.2020.

Закључак :   Радно време угоститељских објеката и објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара се , док траје
                       елементарна непогода ширењем заразне болести COVID19, ограничава на период од 06,00 до 20,00 часова, сваки дан. 

13.07.2020.

Одлука:       ПРОГЛАШАВА СЕ ванредна ситуација на целој територији Града Сремска Митровица, почев од 13,00 часова,
                     дана 13.07. 2020. године због настанка елементарне непогоде ширењем епидемије заразне болести COVID-19
                     изазване вирусом SARS-CoV-2.

Закључак 1: ЗАБРАЊУЈЕ СЕ окупљање на отвореном простору за више од 5 лица, уколико није могуће обезбедити физичку
                        дистанцу од два метра  између лица и одговарајуће мере заштите. 

Закључак 2:  Радно време угоститељских, трговинских, занатских и објеката за приређивање игара на срећу и забавних
                        игара се, док траје елементарна непогода ширењем заразне болести COVID-19, ограничава на период од 06,00 
                        часова до 23,00 часа, сваки дан.

Закључак 3: ЗАБРАЊУЈЕ СЕ организовање свечаности, спортских и других забавних манифестација.

Закључак 4: ЗАБРАЊУЈЕ СЕ рад градског базена у Сремској Митровици док траје елементарна непогода изазвана ширењем 
                       епидемије заразне болести COVID-19.

Закључак 5: У козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима, теретанама и јавном прeвозу обавезно  је ношење маски и рукавица, уз редовно проветравање и     дезинфекцију објеката и возила.  

 

                 

09.07.2020.

Закључак :   ЗАБРАЊУЈЕ СЕ јавно окупљање  за више од 10 лица у затвореном и отвореном простору, у циљу сузбијања
                      даљег ширења вируса COVID-19.

12.06.2020.

Препорука:  ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ, средњим школама на териоторији Града Сремска Митровица, да одганизују
                      одржавање матурских вечери, а имајући у виду Наредбу о забрани окупљања у Републици
                      Србији на јавним  местима, којом је у затвореном простору дозвољено окупљање до 500 лица,
                       уз обавезну примену превентивних мера које се односе на дезинфекцију, санитарно-техничке 
                       и хигијенске услове.

25.05.2020.

Закључак: СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Закључак бр. 02-71-1/2020-II од. 11.05.2020. године и прелази се 
                   на редовно радно време у складу са Одлуком о радном времену у угоститељским, 
                   трговинским и занатским објектима на територији Града Сремска Митровица.

                    У угоститељским, трговинским и занатским објектима и апотекама на територији
                    Града Сремска Митровица се морају поштовати све мере прописане Уредбом о мерама 
                   за спречавање заразне болести COVID-19, све док је иста на снази. 

12.05.2020.

Закључак Радно време објеката за приређивање игара на срећу и забавних игара на територији Града 
                      Сремска Митровица до 15.06.2020.године може бити од 05 часова до 22 часа.

11.05.2020.

Закључак   Радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији Града
                         Сремска Митровица до 15.06.2020. године може бити од 05 часова до 22 часа.

                         Од понедељка 15.06. 2020. године прелази се на редовно радно време у складу са 
                         Одлуком о радном времену у угоститељским, трговинским и занатским објектима на 
                         територији Града Сремска Митровица.

07.05.2020.

Закључак - Од четвртка (07.05.2020) до недеље (10.05.2020.) радно време угоститељских, трговинских
                         и занатских објеката на териоторији Града може бити максимално до 22 часа.

16.04.2020.

Закључак ПРОПИСУЈЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ РАДНО ВРЕМЕ МАЛОПРОДАЈНИХ ОБЈЕКАТА ОД ЧЕТВРТКА (16.04.2020.) ДО ПОНЕДЕЉКА (20.04.2020.)

                   - ЧЕТВРТАК (16.04.2020.): од 07 до 16 часова
                    - ПЕТАК (17.04.2020.): За грађане старије од 65 година од 04 до 07 часова, за остале од 08 до 16 часова.
                    - СУБОТА (18.04.2020), НЕДЕЉА (19.04.2020.) И ПОНЕДЕЉАК (20.04.2020) НЕРАДНИ ДАНИ.
                      Трговац може самостално да одреди радно време у наведеним временским интервалима

09.04.2020.

Закључак 1  ПРОПИСУЈЕ СЕ СЛЕДЕЋЕ РАДНО ВРЕМЕ ПРОДAВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ, АПОТЕКА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ АПОТЕКА:
                       - Oд понедељка до четвртка: од 07 до 15 часова
                       - Петак: од 08 до 15 часова
                       - Петак: за суграђане старије од 65 година од 04 до 07 часова 

Закључак 2 -  Одобрава се набавка 10.000 литара дизел горива које ће бити дате Казнено поправном заводу Сремска Митровица за спровођење акције дезинфекције јавних површина на територији града СРемска Митровица у циљу сузбијања епидемије корона вируса
              

 

01.04.2020.

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ И АПОТЕКА:
                    Од понедељка до петка: од 07 до 15:30 часова
                    Субота: од 07 до 13 часова
                    Недеља: од 08 до 13 часова
                 
 
За суграђане старије од 65 година и старије од 70 година у сеоским срединама недељом од 04 до 07 часоваo 
                    У објекту може бити једно лице на 4 m²
                 

Препорука Градском Већу -  ДА ДОНЕСЕ ЗАКЉУЧАК ДА СЕ У ПЕРИОДУ ТРАЈАЊА  ВАНРЕДНОГ СТАЊА РОДИТЕЉИМА КОЈИ КОРИСТЕ УСЛУГЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ПЧЕЛИЦА" НЕ ОБРАЧУНАЈУ И НЕ НАПЛАТЕ ТРОШКОВИ БОРАВКА ДЕЦЕ

 

25.03.2020.

Наредба - ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА БУЏЕТ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ДА УПУТИ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ПЕНЗИОНО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, ФИЛИЈАЛА СРЕМСКА МИТРОВИЦА,  КАКО БИ СЕ НАПРАВИЛА ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА ПЕНЗИЈА КОЈИ ИМАЈУ ПРИМАЊА МАЊА ОД 25.000,00 ДИНАРА МЕСЕЧНО У  ЦИЉУ ДОСТАВЉАЊА НЕОПХОДНЕ ПОМОЋИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Закључак - ОТВАРА СЕ НАМЕНСКИ ДИНАРСКИ РАЧУН ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ЗА ПОМОЋ КОРИСНИЦИМА НАЈМАЊИХ ПЕНЗИЈА И ЗА ОТКЛАЊАЊА СТАЊА ПРОУЗРОКОВАНИХ НАСТАЛОМ СИТУАЦИЈОМ

 

23.03.2020.

Наредба- АНГОЖОВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА И ЗАМЕНИКА ПОВЕРЕНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Закључак - КОРИГОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ (од понедељка до суботе: од 07 до 15:30 часова, недељом од 08 до 13 часова, за суграђане старије од 65 година у граду и старије од 70 година у сесокој средини недељом од о4 до о7 часова)

 

19.03.2020.

ЗАКЉУЧАК СА СЕДНИЦЕ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ: За време трајања ванредног стања проглашеног услед пандемије корона вируса, запослени у градским управама, јавним предузећима и установама чије је оснивач Град Сремска Митровица радиће у радном времену од 07 часова до 12 часова, осим дежурних служби. 

 

18.03.2020.

Наредба 1 - СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ СВИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА  (08h - 17h) 

Наредба 2 - РАДНО ВРЕМЕ ПРОДАВНИЦА МЕШОВИТЕ РОБЕ, ПРОДАВНИЦАМА ХРАНЕ, МЕСАРСКИМ И ПЕКАРСКИМ РАДЊАМА ДО 18h

Наредба 3 - РАДНО ВРЕМЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА "СРЕМСКА МИТРОВИЦА" ЗА ХИТНЕ СЛУЧАЈЕВЕ (19h - 05h)

 

17.03.2020.

Наредба 1 - ДОМУ ЗДРАВЉА ДА ОБРАЗУЈЕ КОЛ ЦЕНТАР ЗА РЕСПИРАТОРНЕ ИНФЕКЦИЈЕ

Наредба 2 - ЗАТВАРАЊЕ СВИХ ШАЛТЕРА ГРАДСКИХ УПРАВА, ШАЛТЕРА ГРАДСКИХ ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД, НЕСАНКЦИОНИСАЊЕ НЕПЛАЋЕНИХ РАЧУНА

Препорука - НА ВЕРСКИМ ОБРЕДАМА И САХРАНАМА МАКСИМАЛНО ТРИДЕСЕТ ПРИСУТНИХ ЉУДИ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ШАЛТЕРЕ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА:  

Обавештавају се грађани Града Сремска Митровица да се због увођења ванредног стања а по наредби Команданта Градског штаба за ванредне ситуације шалтери Услужног центра органа Града  Сремска Митровица затварају.
Бројеви телефона путем којег се грађани могу информисати о начину остваривања својих права:
- пред органима Града Сремска Митровица 022/215-2113 (број телефона Услужног центра)
- пред надлежном матичарском службом 022/215-2100  (број телефона матичара)

 

16.03.2020.

Наредба 1 - ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

Наредба 2 -  ПРЕКИД РАДА СВИХ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ПРЕКИД РАДА СПОРТСКИХ ОБЕЈКАТА

Наредба 3 - ПОЈАЧАН НАДЗОР НАД РАДНИМ ВРЕМЕНОМ УГИОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАДА (08h - 20h)

Наредба 4 - ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПОТРЕБНЕ ЛОГИСТИЧКЕ ПОМОЋИ ЗА ПОТРЕБЕ РАДА КОЛ ЦЕНТРА И ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Наредба 5 -  ДЕЗИНФЕКЦИЈА СВИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Наредба 6 -  СКРАЋИВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА ТРЖНИЦЕ И ПИЈАЦЕ, ОГРАНИЧЕЊЕ БРОЈА ПРИСУТНИХ ЉУДИ НА САХРАНАМА

Наредба 7 - СКРАЋЕНО РАДНО ВРЕМЕ СВИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Наредба 8 ОМОГУЋАВАЊЕ РАДА ОД КУЋЕ ТЕШКОМ ХРОНИЧНИМ БОЛЕСНИЦИМА И ЛИЦИМА СТАРИЈИМ ОД ШЕЗДЕСЕТ ГОДИНА

Наредба 9 - ФОРМИРАЊЕ КОЛ ЦЕНТРА

Закључак