Инфраструктурно уређење објеката спортско рекреативних садржаја – партерно уређење испред базена „Пинки“ - 404-143/2020-V

Преглед јавне набавке на Порталу јавних набавки

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор бр.1

Питање и одговор бр.2

Одлука о додели уговора